Hjalmarsson Fastigheter i Eskilstuna AB

Vi är ett litet fastighetsbolag med inriktning på Eskilstuna. Vi vill att våra hyresgäster ska trivas och det ska kännas naturligt att ringa till oss.
Vi har fastigheter på följande adresser:
Stensborgsgatan 13-15
Haleniigatan 4-6
Lohegatan 16
Vasavägen 13-15
Köpmangatan 44
Köpmangatan 50

Söka lägenhet
Hos oss kan man söka lägenhet när vi har något ledigt (syns till höger). När vi inte har  något ledigt håller vi ingen kö och tar inte emot intresseanmälningar.

När det finns något ledigt (i högra spalten) är du välkommen att ringa!
Tel: 016-12 77 97

Felanmälan:
info(a)hjalmarsson.nu
Telefon: 016-12 77 97Uthyrningspolicy 

Uthyrningspolicyn syftar till att för såväl interna som externa målgrupper klarlägga bolagets övergripande principer för uthyrning i syfte att vara trovärdiga, rättvisa, transparenta och uppfylla ägarens krav.

Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Hjalmarsson Fastigheter AB ska verka för mångfald och integration.

Hjalmarsson Fastigheter AB ska bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster i samverkan med övriga samhällsaktörer.

Policyn grundar sig på lagar, ägardirektiv, affärsidé samt förturer enligt särskilda avtal och överenskommelser samt bolaget egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnation.

Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga principer och god kundvård.

För en ledig lägenhet skapas en uthyrningsprofil som baseras på hushållssammansättning och inkomst.

Grundkrav för sökande

För alla sökande gäller ett antal grundkrav. Utgångspunkten för dessa grundkrav är att den sökande ska ha tillräcklig inkomst för att klara hyran och ha visat god hyressed vid tidigare boenden.

Vi inhämtar referenser från tidigare boenden och tar en kreditupplysning.

- Kravet är att det inte finns störningar från tidigare boenden.
- Oreglerade, dvs förfallna obetalda skulder får ej finnas.
- Sökande kan inte godkännas om de har en eller flera reglerade betalningsanmärkningar.

Inkomst som är tillräcklig för att klara av hyran. Inkomsten ska kunna styrkas. Hyran bör högst uppgå till en tredjedel av bruttoinkomsten.

- Inkomst är lön, a-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga.

Antal personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

Lediga lägenheter: 
Vi har för tillfället inga lediga lägenheter. 

Lediga lokaler:
Vi har för tillfället inga lediga lokaler.