Hjalmarsson fastigheter

1987 startades EF Konsult AB av Sven Pettersson som ägnade sig åt bokföringsuppdrag.

1991 köpte EF Konsult AB upp en mäklarrörelse som fick namnet EF:s Fastighetsbyrå AB och inriktades på hyreshus och industrifastigheter.

EF:s Fastighetsbyrå AB omstrukturerades i början av 2000-talet från mäkleri till fastighetsägare och 2006 bytte företaget namn till Hjalmarsson Fastigheter i Eskilstuna AB.

Hjalmarsson Fastigheter har som mål att vara en av Eskilstunas bästa hyresvärdar där hyresgästerna trivs.

Miljö

Vi har också som ambition att ligga långt framme på miljöområdet och att minimera miljö- och klimatpåverkan från vår verksamhet.

Vi gör detta genom att: *försöka minska energiförbrukningen på våra hus,
*köpa miljömärkt el
*Vi har fastighetsnära källsortering i alla fastigheter.

*Vi har utsortering av matavfall i samtliga fastigheter
*Vi har en ny bil från 2009 som går på biogas.
*Alla våra fastigheter är energideklarerade och vi arbetar aktivt med att använda det underlaget för energibesparing.
*På Lohegatan har vi installerat ett tak som både genererar el (solceller) och varmvatten.