Hjalmarsson

Vi har fastigheter på följande adresser:

Stensborgsgatan 13-15

Haleniigatan 4-6

Lohegatan 16

Köpmangatan 44

Köpmangatan 50

Söka lägenhet

Hos oss kan man söka lägenhet när vi har något ledigt (syns till höger). När vi inte har  något ledigt håller vi ingen kö och tar inte emot intresseanmälningar.

När det finns något ledigt (i högra spalten) är du välkommen att ringa!

Tel: 016-12 77 97

Felanmälan:

info(a)hjalmarsson.nu

Telefon: 016-12 77 97

Lediga lägenheter:

Söder, två rum och kök, helt nyrustad
Haleniigatan 4-6 Eskilstuna
Nytt kök med induktionshäll, varmluftsugn och diskmaskin
Nytt badrum med tvätt, tork och glasväggar.
Nya ytskikt i hela lägenheten.
Vån 2 av 2
Ledig omgående eller enl. ök
56 kvm hyra 8.124:-/mån

För visning ring: 016-127797 (9-15 måndag-torsdag)


Lokaler:

Köpmangatan 50

Källarlokal med egen ingång från gården via källartrapp.

Ca 70 kvm golvyta. Toalett och pentry finns i lokalen.

Lokalen är ganska fuktig.

Hyra 4.500:-/månad exkl. moms

För visning ring: 016-127797 (9-15 måndag-torsdag)


Haleniigatan 4

Källarlokal/förråd med ingång från källargång.

Ca 15 kvm golvyta. 

Hyra 600:-/månad 

För visning ring: 016-127797 (9-15 måndag-torsdag)

Uthyrningspolicy 

Uthyrningspolicyn syftar till att för såväl interna som externa målgrupper klarlägga bolagets övergripande principer för uthyrning i syfte att vara trovärdiga, rättvisa, transparenta och uppfylla ägarens krav.

Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Hjalmarsson Fastigheter AB ska verka för mångfald och integration.

Hjalmarsson Fastigheter AB ska bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster i samverkan med övriga samhällsaktörer.

Policyn grundar sig på lagar, ägardirektiv, affärsidé samt förturer enligt särskilda avtal och överenskommelser samt bolaget egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnation.

Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga principer och god kundvård.

För en ledig lägenhet skapas en uthyrningsprofil som baseras på hushållssammansättning och inkomst.

Grundkrav för sökande

För alla sökande gäller ett antal grundkrav. Utgångspunkten för dessa grundkrav är att den sökande ska ha tillräcklig inkomst för att klara hyran och ha visat god hyressed vid tidigare boenden.

Vi inhämtar referenser från tidigare boenden och tar en kreditupplysning.

- Kravet är att det inte finns störningar från tidigare boenden.

- Oreglerade, dvs förfallna obetalda skulder får ej finnas.

- Sökande kan inte godkännas om de har en eller flera reglerade betalningsanmärkningar.

Inkomst som är tillräcklig för att klara av hyran. Inkomsten ska kunna styrkas. Hyran bör högst uppgå till en tredjedel av bruttoinkomsten.

- Inkomst är lön, a-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga.

Antal personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

Hjalmarsson Fastigheter i Eskilstuna AB’s persondatapoliCY

Hjalmarsson Fastigheter i Eskilstuna AB härefter ”vi, ”oss, eller ”vår” behandlar dina personuppgifter i vår roll som tjänstesäljare eller hyresvärd för dig, enligt denna persondatapolicy (härefter kallat Persondatapolicy).

I detta dokument informerar vi dig om dina rättigheter som registrerad kund hos oss, samt hur vi behandlar och skyddar dina personliga upplysningar.

1.1               Vi behandlar endast de personliga upplysningar som du ger till oss för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal, eller personupplysningar som vi får från andra enligt 1.2. De insamlade personliga upplysningar inkluderar vanligtvis:

-         Kontaktinformation; förnamn, efternamn, adress,

e-mail, telefonnummer och personnummer.

-         Fotodokumentation som är en del av vår kvalitetssäkring.

1.2              Vi kan få upplysningar om dig från andra som du har bett om hjälp ifrån.  Det kan t.ex. vara ett försäkringsbolag, din bank eller annan hantverkare.

      

2               Användning av sina personliga upplysningar

2.1       Syftet med insamlingen av dina personliga upplysningar är att uppfylla och hålla det avtal som vi har ingått med dig om leverans av hantverksmässiga och/eller servicemässiga tjänster till dig och ditt hushåll.   

2.2       Vi hanterar endast personliga upplysningar om dig och ditt hushåll som är relevanta och tillräckliga för att vi ska kunna uppfylla Syftet.

3.       Lagring av dina personliga upplysningar

3.1       Dina personliga upplysningar lagras hos en extern leverantör utvald av oss. Företaget heter Microsoft och kommer härefter att refereras till som ”Databehandlaren”.

3.2       Upplysningarna lagras på en server inom EU och dina personliga upplysningar skyddas därför dataskyddsförordningen.

3.3              Vi ansvarar för att dina personliga upplysningar ligger hos Databehandlaren.

3.4              Tillsammans med Databehandlaren ser vi kontinuerligt till att alla säkerhetsmässiga och organisatoriska säkerhetsåtgärder tas, för att säkra att dina personliga upplysningar inte förstörs eller tappas bort på ett olagligt sätt. Dessutom säkrar vi, att obehöriga inte får tillgång till att behandla eller missbruka informationen på ett sätt som strider mot gällande regler för behandling av personliga upplysningar.

 

4             Delning 

4.1      Vi kan dela dina personliga upplysningar med andra leverantörer och samarbetspartners, t.ex.  hantverksföretag, din bank eller försäkringsbolag, rådgivare etc. om det är nödvändigt för att vi ska kunna hålla vårt avtal med dig.    

4.2      Utöver detta kan vi dela dina personliga upplysningar om vi behöver lämna eller dela upplysningar om dig med statliga institutioner.

 

5.       Radering av personliga upplysningar

5.1      Vi lagrar endast personliga upplysningar så länge det uppfyller Syftet, eller krävs enligt lag.

5.2      Vi raderar dina upplysningar när vi inte behöver dem längre.  Informationen raderas allra senast när preskriptionstiden är över för vårt ansvar för utfört arbete, vilket just nu är 10 år.

6.      Dina rättigheter

6.1     Du har alltid rätt till att få upplyst vilka personupplysningar vi har registrerat på dig. Önskar du denna information ska du kontakta oss via email eller telefon.

6.2      Du har också rätt till att komma med invändningar eller begränsa behandlingen av dina personliga upplysningar

6.3      Har du klagomål gällande vår behandling av dina personliga upplysningar, ska detta ske till Datainspektionen via telefon: 08-657 61 00 eller e-mail:  datainspektionen@datainspektionen.se

 

7         Ansvarig för data

7.1       Dina personliga upplysningar samlas in och behandlas av:

 

7.1.1   Robert Hjalmarsson & Tomas Hjalmarsson

Hjalmarsson Fastigheter i Eskilstuna AB

556120-3364

Lohegatan 16, 63355 Eskilstuna

016-127797

info(a)hjalmarsson.nu

Folkbokföring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.